ANBI Informatie

Stichting Netwerk Young Connection

KvK-nummer 69997861
RSIN 858097084

Jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens. Dit doel wordt vormgegeven binnen het netwerk Netwerk Young Connection.

Netwerk Young Connection
Missie: Jongeren investeren in een Pijnacker-Nootdorpse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Doel: Hulp en netwerk bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben.

Contactgegevens
E-mail: info@youngconnection.nl
Telefoon: 06-15417900
Postadres: Lobelia 2, 2631 VJ, Nootdorp

Bestuur

Voorzitter
Erna Knijnenburg

Secretaris
Christa van Kuijen

Penningmeester
Mark Lugthart

Beloningsbeleid
Bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding. De medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. Bij hoge uitzondering kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

Actuele documenten
Oudere documenten