Over Young Connection

Netwerk Young Connection wordt gedragen door Joyce, Michiel, Esmee en Sanne. Zij brengen hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar en begeleiden vrijwilligers. Dat betekent dat ze samen met jou kijken wat je nodig hebt en waar je talenten als vrijwilliger liggen.

“Vanuit mijn werk bij het maatjes- en mentorproject Jong Perspectief zie ik dat jongeren enorm geholpen worden doordat een vrijwilliger een tijdje met hen optrekt en een steun in de rug biedt. Ik vind het mooi om bij Young Connection jongeren vanuit de andere kant, de aanbodkant te mogen begeleiden. Jongeren warm te laten worden voor vrijwilligerswerk en samen met hen ontdekken wat hun talenten zijn.”
Joyce

“Ik vind het leuk om iets voor een ander te doen. Zelf heb ik eens een oude buurman begeleid die steeds eenzamer en zieker werd. Op het laatst kwam er bijna niemand meer bij hem over de vloer. Toen hij uiteindelijk stierf, mocht ik hem begraven. Dat was best heftig, maar gaf ook veel voldoening. Als buddy heb ik een tijdje opgetrokken met iemand uit Syrië. Ineens keek ik naar mijn eigen stad door de ogen van een vreemdeling. Dat was leerzaam en vooral ook leuk.

Bij Netwerk Young Connection breng ik hulpvragers en hulpbieders bij elkaar. De wereld wordt er echt een beetje mooier van!”  

Michiel

In het leven hoeven we het niet helemaal alleen te doen. Er zijn mooie momenten, maar ook obstakels. Ieder mens is anders en ontmoetingen met anderen doen je beseffen dat dingen ook echt anders kunnen. Ik vind het mooi dat ik mag bijdragen aan een samenleving waarin we als verschillende mensen naast elkaar staan. Zo houden we die samenleving draaiende.”  

Esmee

De positieve impact die het werk van vrijwilligers heeft op onze maatschappij is meer dan we ons voor kunnen stellen. Hoe leuk is het dan om jongeren te begeleiden terwijl ze zich inzetten voor een ander én daarbij hun eigen krachten en talenten ontwikkelen?”  

Sanne