Over Young Connection

Netwerk Young Connection wordt gedragen door Esmee en Sanne. Zij brengen hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar en begeleiden vrijwilligers. Dat betekent dat ze samen met jou kijken wat je nodig hebt en waar je talenten als vrijwilliger liggen.

In het leven hoeven we het niet helemaal alleen te doen. Er zijn mooie momenten, maar ook obstakels. Ieder mens is anders en ontmoetingen met anderen doen je beseffen dat dingen ook echt anders kunnen. Ik vind het mooi dat ik mag bijdragen aan een samenleving waarin we als verschillende mensen naast elkaar staan. Zo houden we die samenleving draaiende.”  

Esmee

De positieve impact die het werk van vrijwilligers heeft op onze maatschappij is meer dan we ons voor kunnen stellen. Hoe leuk is het dan om jongeren te begeleiden terwijl ze zich inzetten voor een ander én daarbij hun eigen krachten en talenten ontwikkelen?”  

Sanne