Onze projecten

Young Connection is een netwerk van een groeiende groep jongeren in de leeftijd van 15 tot 30 jaar in Pijnacker-Nootdorp die hulp biedt aan mensen in hun eigen omgeving. Dat kan zijn eenmalig of met regelmaat, individueel of in groepsverband. Het richt zich op mensen met een klein of zelfs geen netwerk: eenzamen, ouderen en vluchtelingen of een alleenstaande ouder. Diverse activiteiten worden ondernomen zoals;

PRAKTISCHE HULP 

Het gaat hier om eenmalige klussen die in groepsverband plaatsvinden. Zoals het opruimen van iemands tuin of het helpen bij een verhuizing. Per aanvraag wordt bekeken wat haalbaar is.

En anderzijds klussen die door jongeren individueel of in duo’s worden gedaan. Het gaat hier veelal om simpele eenmalige klusjes. Bijvoorbeeld: het uitleggen van de werking van een nieuwe mobiele telefoon bij een oudere of het doen van boodschappen voor iemand die dat (tijdelijk) zelf niet kan en niemand anders heeft.

HUISWERK- en TAALBEGELEIDING 

Hierbij wordt een vrijwilliger alleen of in groepsverband gekoppeld aan een hulpvrager en/of school om kinderen, jongeren maar ook nieuwkomers op een vast tijdstip en locatie te helpen.

MAATJESPROJECT 

Bij een maatjesproject wordt een vrijwilliger voor een bepaalde periode gekoppeld aan een hulpvrager. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek- of fietsmaatje voor een eenzame oudere of een statushouder die net in het dorp is komen wonen. De nadruk ligt hier niet zozeer op praktische hulp maar op het sociale aspect.

(GROEPS)ACTIVITEITEN 

Onder de doelgroepen is veelal behoefte aan ontmoeting, zowel bij ouderen, nieuwkomers als mensen met een beperking. Jongeren worden bij uiteenlopende activiteiten ingezet, denk hierbij aan sporten met nieuwkomers, wandelen met ouderen, muziekactiviteiten voor diverse doelgroepen en begeleiding bij lokale evenementen.

Voor structureel vrijwilligerswerk waarbij je individueel in contact bent met kwetsbare dorpsgenoten (kinderen, ouderen, gehandicapten bijv.) vragen we een VOG voor je aan. De eventuele kosten zijn uiteraard voor onze rekening.