Nieuws

Eindelijk vakantie !

Terugblik op de huiswerkbegeleiding in afgelopen schooljaar. Jongeren boden kinderen van statushouders hulp met rekenen en taal. Zoals Josine bij Jonathan.